Over ons

De website ZoekuwZorgcollega-wbr is een initiatief van huisartsenorganisaties in West-Brabant en de beide regionale ziekenhuizen Amphia en Bravis. Het platform is initieel ontwikkeld met subsidie van Versterking Eerste Lijn Zuid-Nederland. Het beheer van de website en de daaraan gekoppelde app ligt in handen van het Regionaal Elektronisch Netwerk West-Brabant. Het belangrijkste doel is: faciliteren dat zorgprofessionals snel en makkelijk in contact met elkaar kunnen komen. Daarnaast is via 'GGZ' een openbaar deel toegankelijk voor burgers zodat huisartsen en praktijkondersteuners GGZ samen met hun patiënt de meest passende zorgaanbieder kunnen vinden. 


Voor vragen kunt u contact opnemen met: jj.derooij@renwbr.nl